YÖNETİM KURULU VE KOMİSYONLAR TOPLANTISI

Ebedi Dostlu Ezeli Rekabet Derneği Yönetim Kurulu ve Komisyon Üyeleri yeni projeler üzerinde çalışıyorlar.